Aktualności Cień tytuł

Zmiana kryterium dochodowego i wysokości zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2012/2013.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz o wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od dnia 1 listopada 2012 r. wyższe są kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Wysokość kryterium dochodowego w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. będzie wynosić: 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2012 r. będą wynosić:
- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Nie ulega zmianie wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.