Nasza misja

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, której głównym zadaniem jest świadczenie pomocy społecznej. Terenem naszego działania jest miasto i gmina Czarna Białostocka.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póż. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

Aktualności Cień tytuł

Wnioski w sprawie ustalenia praw do świadczenia wychowawczego

Więcej

Ogłoszenie o naborze - Rodziny wspierające

Więcej

Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Więcej

Wnioski Rodzina 500+

Więcej

Rodzina 500+

Więcej

Świadczenia rodzinne

Więcej

Otwarty konkurs ofert na asystenta rodzinnego

Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na dystrybucji żywności

Więcej

Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka

Więcej
Wzory Cień tytuł

Wniosek 500+

Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego

Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

Pobierz

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia

Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia

Pobierz